Distilasyon, bir karışımı meydana getiren bileşenlerin uçuculuklarının (buhar basınçlarının) farklı olmasından yararlanan ayırma işlemidir. Bu işlemde gerekli olan ikinci faz diğer kütle aktarım işlemlerinde oldugu gibi dışarıdan getirilmeyip, sıvının bir kısmını buharlaştırmak suretiyle oluşturulur.

Görüldüğü üzere distilasyon işleminde sistemi oluşturan fazlar sıvı ve buhardır. Bu iki faz arasında gerçekleştirilen kütle aktarımları sonucu fazlar bileşenlerce zenginleştirilir. Bir sıvı çözeltinin bileşenlerini birbirinden ayırmak için temel şart, denge durumuna erişmiş buhar sıvı sisteminde buharın, sıvı fazdan farklı bir bileşime sahip olmasıdır. Buhar fazı bileşim bakımından sıvı fazla aynı olursa, distilasyon operasyonundan bir ayırma beklenemez. Teorik olarak distilasyon operasyonu ile tamamen saf bileşenler üretilemez. Fazlar arası kütle transferini etkileyen en önemli faktör buhar ile sıvı fazın arasındaki dengedir. Bunun için kaynama noktası diyagramlarından yararlanılır.

Robodst damıtma modelleri kendine hastır. Her nekadar burda standart modeller ile tanımlansa dahi farklılıkları vardır. Robodst ile Buhar Sitil Distilasyon ; Bazı maddelerdeki uçucu yağ ve aromalar buhar distilasyonu ile yapılır. Distile edilecek materyal bir tülbent içine konulup herhangi bir buharda pişirme aparatı ile kaynatma kazanına yerleştirilir ve 2-3 litre su ilave edilir. Sistem calıştırılır, su buharı materyal içinden geçerken materyaldeki uçucu yağ ve aromaları da buharlaştırır. Su buharı ile birlikte çıkan yağ ve aromalar yoğunlaştırıcıda sıvı hale dönüşür. Bu yağ ve su karışımı çıkıştan bir kapta yada direkt olarak yağ ayırma aparatında toplanır. Yağ ayırma aparatı ile su ve yağ ayrıştırılır. RoboDST ile Pot Sitil Distilasyon ; Kazanına konulan sıvının ısısı buharlaşma noktasına kadar yükseltilir. Sıvı buharlaşmaya başladığında sesli alarm vererek bekleme moduna geçer, herhangi bir tuşa basıldığında ısıtma işlemi devam eder. Pot Sitil menüsünden akış hızı belirlenebilir. Akış hızı artırıldıkça damıtılan sıvının çıkış ısısı yükselir, ön soğutma özelliği kullanılarak sıvı çıkış ısısı düşürülebilir. RoboDST; ikiden fazla kaynama noktasına haiz sıvıların ayrıştırılması için Pot Stil Menüsünde Ayarlar bölümünde 6 Adet ısı alarm set değeri vardır. Kazan ısısı bu set edilen alarm noktalarına ulaştıkça sesli alarm vererek, istenildiğinde bekleme moduna geçer. Basit distilasyonda kazan ısısı set edilen ısı değerine ulaşınca otomatik olarak damıtma işlemi biter.

thyme-oil-extraction

RoboDST ile MSF sitil Distilasyon ; MSF ( Multi stage flash distilation ; Çok kademeli flaş distilasyon ) RoboDST de MSF kolunu üst üste yerleştirilerek yapılmıştır. Kazanına konulan sıvının ısısı buharlaşma noktasına kadar yükseltilir. Sıvı buharlaşmaya başladığında sesli alarm verir. MSF Sitil menüsünde MSF kolon çıkış ısısı set edilebilir. Bu set edilen ısı değeri damıtılmak istenen sıvının kaynama noktasıdır. Kazan içerisindeki sıvıda damıtılacak sıvı miktarı azaldıkça kazan ısısı artar. Kazan ısısı set edilen ısı değerine ulaşınca otomatik olarak damıtma işlemi biter.

 

RoboDST’nin doğru çalışabilmesi için damıtmak istediğiniz sıvının bulunduğunuz yükseklikteki kaynama noktası önemlidir. Kaynama noktası doğru tespit etmek için kaynama testi menüsünü kullanabilirsiniz. Kaynama testi için 1 litre kadar sıvının kazana konularak kaynama testi başlatılır. RoboDST otomatik olarak kaynama noktasını tespit ederek kaynama testi menüsünde kaynama noktası olarak gösterir.